Аспірантура і докторантура

Підготовка в докторантурі здійснюється за такими науковими спеціальностями:
Шифр Назва спеціальності
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
05.08.03 Конструювання та будування суден
05.13.22 Управління проектами та програмами

Підготовка в аспірантурі здійснюється за такими науковими спеціальностями:
Шифр Назва спеціальності
01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
03.00.16 Екологія
05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка
05.02.04 Тертя та зношування в машинах
05.02.08 Технологія машинобудування
05.03.06 Зварювання та споріднені процеси і технології
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
05.08.01 Теорія корабля
05.08.03 Конструювання та будування суден
05.09.01 Електричні машини і апарати
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
05.09.05 Теоретична електротехніка
05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
05.13.03 Системи і процеси керування
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
05.13.21 Системи захисту інформації
05.13.22 Управління проектами та програмами
05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
05.16.01 Матеріалознавство та термічна обробка металів