Викладачі кафедри

Завідувач кафедри екологічної безпеки .

arrow

Рижков Сергій Сергійович

професор / Доктор технічних наук
E-mail: rektor@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Завідувач кафедри


Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ) 1981 р.
Спеціальність: інженер-механік.
Тема докторської: «Ресурсозбереження та забезпечення екологічної чистоти суднових енергетичних установок на основі створення струминних газоочисних пристроїв» 1993 р.
Ректор Національного Університету Кораблебудування імені адмірала Макарова. Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік академії наук вищої школи України та академії наук суднобудування України, Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій. Директор Науково-дослідного інституту проблем екології та енергозбереження, голова постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього середовища, природокористування й ресурсозбереження, депутат Миколаївської обласної ради та завідувач кафедри екологічної безпеки. Народився 22 червня 1958 р. у м. Миколаєві. Закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут в 1981 р. В 1985 р. захистив кандидатську, а в 1993 р. докторську дисертації, професор по кафедрі екологічої безпеки (1995 р.), зав. кафедрою екологічної безпеки з 1994 р. Автор понад 200 наукових праць та 18 винаходів, в т.ч. більше 60 - на міжнародному рівні. Створив новий науковий напрямок очистки та утилізації газових та рідинних викидів за рахунок струменних двофазних дисперсних та відривних течій, сил турбо та термофорезу, коагуляції часток при обтіку перепон та в каналах. Вперше теоретично та експериментально за допомогою голографічної інтерферометрії, лазерної допплеровської анемометрії доказано відрив пограничного слою при обтіку пластівки початковою ділянкою струменя. На основі створеного напрямку розроблено та впроваджено з 1992 року струмені масловіддільники на усіх українських газотурбінних двигунах розробки Державного підприємства „Науково-виробничий комплекс газотурбо-будування “Зоря - Машпроект” (м. Миколаїв). За 2001...2005 роки розроблено масловіддільники нового покоління для ГТД 4-го покоління, таких як ДГ 90, ДН 80, ДП 73 та ін. Масловіддільники вже впроваджено понад на 700 двигунах, які дали зниження втрат мастил на двигун більш 1..2 кг/годину і економічний ефект більш 60 млн. доларів США та працюють в країнах СНД, Індії, Китаю та ін. Також створено масловологовіддільники, які впроваджено з 1991 р. на більш ніж 150 підприємствах країн СНД. Учений секретар спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій при Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Президент та засновник Міжнародної академії морських наук, технологій і інновацій. Cпівзасновник та Головний вчений секретар - Віце–президент Академії наук суднобудування України. Президент екологічної студентської асоціації Миколаївської області. Відмінник освіти України, нагороджений грамотою Міносвіти та науки (1995р.), грамотою Держкомпідприємництва та регуляторної політики (2002 р.), грамотою Миколаївської облдержадміністрації (на честь 14 річниці незалежності України, 2005 р.), Винахідник СРСР та ін. Лауреат Всеукраїнського рейтингу «500 впливових особистостей. 10 років незалежності». Увійшов до національних рейтингових збірників «Хто є хто в Україні» 1997, 1999, 2001.
Викладачі кафедри.

arrow

Благодатний Володимир Валентинович

канд. техн. наук
close
Інформація: Посада: доцент кафедри,
Науковий ступінь: канд. техн. наук,
Наукове звання: доцент
Освіта: Миколаївський Кораблебудівний Інститут (МКІ), 1988р. Спеціальність: інженер-механік.
Тема дисертації: “Дослідження та розробка нових технічних рішень у системах життєзабезпечення глибоководних водолазних комплексів” 1996 р.
Напрямки курсів, які викладаються: Теорія систем в екології та сучасні методи екологічних досліджень
Методи та засоби очищення повітря та води від забруднень
Природоохоронні технології
Природоохоронні технології, системи і апарати
Водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води
Управління та поводження з відходами
Утилізація та рекуперація відходів
Джерела забруднення навколишнього середовища
Напрямки наукових досліджень:
- Екологічний менеджмент
- Очищення повітря чистих приміщень
arrow

Мозговий Андрій Михайлович


close
Інформація: Посада: старший викладач
Освіта: Український Державний Морський Технічний Університет,1999 р.
Спеціальність: інженер-еколог.
Напрямки курсів, які викладаються:
Вступ до фаху
Охорона праці
Охорона праці в галузі
Основи екології
Водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Екологічна паспортизація територій та підприємств
Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
Напрямки наукових досліджень:
- Зниження шумових забруднень суднових приміщень.
arrow

Маркіна Людмила Миколаївна

канд. техн. наук.
close
Інформація: Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: канд. техн. наук.
Вчене звання: доцент
Освіта: Український Державний Морський Технічний Університет (УДМТУ),2000 р.
Спеціальність: інженер-еколог.
Тема дисертації: «Створення екологічно безпечного технологічного процесу та обладнання для переробки побутових органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу», 2007р. Нагороди: лауреат премії Верховної Ради України кращому молодому науковцю за 2008р.,
Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий науковець 2009-2012рр.


Напрямки курсів, які викладаються: Утилізація та рекуперація відходів Методи наукових досліджень Основи наукової діяльності Геоаномальні зони та біота Основи охорони праці Охорона праці в галузі Основи екології Оптимізація природокористування та проблеми екологічної безпеки Напрямки наукової діяльності: - Розробка новітньої технології переробки органічних відходів методом багатоконтурного піролізу.
arrow

Тубальцев Анатолій Миколайович


close
Інформація: Посада: доцент кафедри, Голова профспілки орг. НУК
Освіта: Миколаївський Кораблебудівний Інститут (МКІ), 1979 р.
Спеціальність: інженер-електрик.
Напрямки курсів, які викладаються:
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі
Напрямки наукової діяльності:
- Охорона праці в суднобудуванні
arrow

Харитонов Юрій Миколайович

канд. техн. наук, доцент
close
Інформація: Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: канд. техн. наук, доцент
Освіта: Миколаївський Кораблебудівний Інститут (МКІ),1983 р.
Спеціальність: інженер-механік.
Тема дисертації: «Ефективність автономних джерел енергії підводних технічних засобів з тепловим графітовим акумулятором і термогенератором» Напрямки курсів, які викладаються:
Екологічна стандартизація і сертифікація
Нетрадиційні джерела енергії
Правова охорона об'єктів
Напрямки наукових досліджень:
- Екологічна стандартизація і сертифікація
- Нетрадиційні джерела енергії
- Правова охорона об'єктів
arrow

Маринець Олександр Миколайович

канд. техн. наук
close
Інформація: Посада: доцент кафедри,
Науковий ступінь: канд. техн. наук
Вчене звання: доцент
Освіта: Миколаївський Кораблебудівний Інститут (МКІ), 1982.
Спеціальність: турбінобудування.
Кваліфікація: інженер-механік.
Тема дисертації: «Підвищення ефективності суднових енергетичних установок використанням аераційних плазмохімічних пристроїв», 2002 р. Дисципліни, які викладаються:
- Техноекологія
- Моніторинг довкілля
- Охорона морського середовища
- Ландшафтна екологія
- Урбоекологія та фітомеліорація
- Рекреаційні ресурси та курортологія
- Банки екологічної інформації
- Управління техногенною та екологічною безпекою і екологічні ризики
- Основи охорони праці
- Охорона праці в галузі
- Основи екологічної культури
Напрямки наукової діяльності:
- Симбіотичні засоби забезпечення екологічної безпеки
-Плазмові технології інтенсифікації горіння
- Удосконалення робочих процесів теплових двигунів та енергоустановок
- Ноосферологія і стійкий розвиток
arrow

Трохименко Ганна Григорівна

канд. біол. наук
close
Інформація: Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: канд. біол. наук,
Вчене звання: доцент
Освіта: Харківський Державний Університет, 1997 р.
Спеціальність: біофізик-викладач.
Тема дисертації: «Осмотичні властивості ооцитів та яйцеклітин свині» Напрямки курсів, які викладаються:
Біологія
Хімія з основами біогеохімії
Радіоекологія
Біогеохімія
Основи екологічної токсикології
Основи екології
Соціальна екологія
Напрямки наукової діяльності:
- Мікробіологічне очищення стічних вод;
- Вивчення динаміки забруднення важкими металами Південно-Бузького лиману;
- Дослідження стану питної води області і пов'язаної з ним динаміки інфекційних захворювань;
- Дослідження біогеохімічних циклів міграції забруднювачів;
- Дослідження екологічного стану малих річок Миколаївської області;
- Вивчення фітоінвазій заповідних районів Миколаївської області
arrow

Ремешевська Ірина Володимирівна

канд. техн. наук
close
Інформація: Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: канд. техн. наук
Тема дисертації: «Підвищення екологічної безпеки суднобудівного підприємства на основі впровадження системи екологічного менеджменту» Освіта: Український Державний Морський Технічний Університет (УДМТУ), 2002 р.
Інститут післядипломної освіти УДМТУ, 2003 р.
Спеціальність: екологія,
менеджер-економіст
Напрямки курсів, які викладаються:
Охорона праці в галузі,
Оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів,
Еколого-економічні основи ресурсозбереження,
Екологічний менеджмент,
Екологічний аудит
Проблеми екологічної безпеки
Екологічна безпека в суднобудуванні
Екологічна та техногенна безпека
Напрямки наукової діяльності:
Екологічний менеджмент
- Проблеми екобезпеки;
- Оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів
arrow

Захаров Юрій Вікторович

канд. техн. наук
close
Інформація: Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: канд. техн. наук
Освіта: Український Державний Морський Технічний Університет (УДМТУ),1999 р.
Спеціальність: інженер-механік.
Тема дисертації: "Прогнозування і поліпшення екологічних характеристик суднових газотурбінних двигунів" Напрямки курсів, які викладаються:
Екологізація суднових енергетичних установок
Охорона морського середовища
Охорона праці
Охорона праці в галузі
Банки екологічної інформації
Урбоекологія та фітомеліорація
Моніторинг навколишнього середовища
Управління техногенною та екологічною безпекою
Напрямки наукової діяльності:
- Дослідження екологічних характеристик газотурбінних двигунів
- Вивчення принципів роботи з екологічною інформацією
Методики очищення повітря від забруднення
arrow

Гіржева Олена Леонідівна

канд. с-г наук
close
Інформація: Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: канд. с-г наук
Освіта: Миколаївська Державна Аграрна Академія, 2001.
Спеціальність: зооінженер-селекціонер.
Тема дисертації: "Вплив згодовування ріпакової макухи збагаченої мінеральними елементами на продуктивні якості каракульських овець", 2004 р. Напрямки курсів, які викладаються:
Геологія з основами геоморфології
Ґрунтознавство
Заповідна справа
Основи екології
Основи загальної екології
Екологічна експертиза
Напрямки наукової діяльності:
- Розвиток сільського туризму на Миколаївщині.
- Проблеми заліснення Миколаївської області.
- Аналіз стану заповідної справи Миколаївської області.
Є керівником двох студентських товариств:
«Перлини заповідного Побужжя»
«Скарби південного степу»
arrow

Магась Наталія Іванівна


close
Інформація: Посада: старший викладач
Освіта: Український Державний Морський Технічний Університет (УДМТУ), 2000 р.
Спеціальність: інженер-еколог.
Напрямки курсів, які викладаються:
Екологічне інспектування
Екологічне право
Основи екології
Управління природоохоронною діяльністю
Моделювання та прогнозування стану довкілля
Охорона праці
Екологічна експертиза
Напрямки наукових досліджень:
- Вплив техногенної діяльності на басейн р. Південний Буг в межах Миколаївської області та шляхи його зменшення
arrow

Тимченко Інна Вікторівна

канд. техн. наук
close
Інформація: Посада: доцент
Науковий ступінь: канд. техн. наук
Освіта: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Тема дисертації: «Вдосконалення системи комп’ютерного екологічного моніторингу процесів перевантаження шкідливих рідин в акваторіях морських портів»
Напрямки курсів, які викладаються:
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Математичне моделювання в задачах охорони навколишнього середовища
Напрямки наукової діяльності:
Системи комп’ютерного екологічного моніторингу
arrow

Гурець Наталія Володимирівна


close
Інформація: Посада: старший викладач
Освіта: Український Державний Морський Технічний Університет (УДМТУ), 1999 р.
Спеціальність: інженер-еколог.
Напрямки курсів, які викладаються:
Екологічний менеджмент і аудит
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
Економіка природокористування
Основи екології
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі
Напрямки наукових досліджень:
- Розробка та впровадження систем екологічного менеджменту і аудиту у муніципальних підрозділах м. Миколаєва.
arrow

Міхелєва Наталя Вікторівна


close
Інформація: Посада: старший викладач
Освіта: Український Державний Морський Технічний Університет (УДМТУ), 2000р.
Спеціальність: інженер-еколог.
Напрямки курсів, які викладаються:
Охорона праці в галузі
Топографія з основами картографії
Основи екології
Напрямки наукових досліджень:
Працює в рамках дисертаційного дослідження на тему “Підвищення екологічної безпеки при реконструкції та модернізації систем електропостачання”.
Веде дослідження в області енергозбереження за рахунок використання сучасного освітлювального обладнання. Робота координується за напрямком 4: “Екологічно чиста енергетика і ресурсозберігаючі технології”
arrow

Голубченко Тетяна Олександрівна


close
Інформація: Посада: старший викладач
Освіта: Миколаївський Кораблебудівний Інститут (МКІ), 1963 р.
Спеціальність: інженер-механік.
Напрямки курсів, які викладаються:
Охорона праці в галузі
Основи охорони праці
Напрямки наукових досліджень:
- Розробка технологій механічної обробки матеріалів зі склоемалевим покриттям;
- Безпека праці при механічній обробці тонколистової сталі з емалевим покриттям
arrow

Панов Дмитро Борисович


close
Інформація: Посада: викладач
Освіта: Український Державний Морський Технічний Університет (УДМТУ), 2001 р.
Спеціальність: інженер-еколог.
Напрямки курсів, які викладаються:
Загальна гідрологія
Метеорологія та кліматологія
Напрямки наукових досліджень:
- Вплив перевантаження сипучих та рідких вантажів на екосистеми морських портів України.
arrow

Літвак Ольга Анатоліївна


close
Інформація: Посада: асистент
Освіта: Миколаївський Кораблебудівний Інститут (МКІ), 1990 р.
Спеціальність: інженер-кораблебудівник
Напрямки курсів, які викладаються:
Економіка природокористування.
Міське комунальне господарство
Екологія міських систем
Екологія людини
Напрямки наукової діяльності:
- Екологічний менеджмент і аудит;
- Еколого-економычны проблеми збереження, выдтворення та рацыонального використання земельних ресурсыв
arrow

Грушина Ольга Григорівна


close
Інформація: Посада: асистент кафедри
Освіта: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК), 2002 р.
Спеціальність: магістр-еколог.
Напрямки курсів, які викладаються:
Основи екології
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі
Напрямки наукової діяльності:
- Вдосконалення гідравлічних перетворювачів енергії для екологічно чистого енергокомплексу на основі вітроенергетики.
arrow

Блінцова Дарина Вадимівна


close
Інформація: Посада: асистент
Освіта: Український Державний Морський Технічний Університет (УДМТУ), 2002
Спеціальність: магістр-еколог
Напрямки наукових досліджень:
- Розробка мобільної системи екологічного моніторингу підводного середовища.
arrow

Бідніченко Григорій Вікторович


close
Інформація: Посада: асистент кафедри, проректор з адмiністративно-господарчої роботи
Освіта: Херсонський сільськогосподарський інститут 1981 р.
Спеціальність: інженер-гідротехнік.
Напрямки курсів, які викладаються:
Охорона праці
arrow

Воленюк Станіслав Олексійович


close
Інформація: Посада: асистент кафедри,
Освіта: Національний Університет Кораблебудування (НУК), 2010
Спеціальність: інженер-механік.
Напрямки курсів, які викладаються:
Основи охорони праці
Основи екології
Безпека життєдіяльності
Методи та засоби очищення повітря та води від забруднень
Природоохоронні технології
Ресурсозберігаючі технології
Водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води
Управління та поводження з відходами
Утилізація та рекуперація відходів
Джерела забруднення навколишнього середовища
Напрямки наукових досліджень:
Підвищення ступеню очистки стічних вод від жирів методом випарювання