Викладачі кафедри екологічної хімії

Завидувач кафедри екологічної хімії.

arrow

Літвак Сергій Михайлович

кандидат технічних наук
E-mail: sergiy.litvak@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Декан факультету екологічної та техногенної безпеки.


Посада: завідувач кафедри екологічної хімії
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Наукове звання: доцент
Освіта:
–Миколаївський кораблебудівний інститут, інже-нер-механік, 1984 р.
–Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету, економіст-фінансист, 2002 р.
–Одеський Національний університет,юрист,2003 р.
Тема дисертації: «Оптимізація параметрів суднових комплексів кондиціювання дихальних газових сумішей»
Напрямки курсів, які викладаються:
– Основи екології
– Економіка природокористування
– Екологія людини
– Екологія міських систем
Напрямки наукових досліджень:
– Екологічний менеджмент і аудит
– Екологічного управління
– Природно-ресурсний потенціал регіону
Викладачі кафедри екологічної хімії.

arrow

Кельїна Світлана Юріївна

канд.хім.наук
E-mail: sk21@rambler.ru
close
Інформація: Посада: доцент кафедри екологічної хімії
Науковий ступінь: канд. хім. наук
Наукове звання: доцент
Освіта: Московський інститут тонкої хімічної технології (МІТХТ), 1977 р.
Спеціальність: інженер-хімік-технолог
Тема дисертації: "о,о-Оксіаміноазосполуки як фотометричні реагенти на кобальт, нікол, цинк", 1991 р.
Напрямки курсів, які викладаються:
– Загальна хімія
– Фізколоїдна хімія
– Органічна хімія
– Аналітична хімія
– Моніторінг навколишнього середовища
– Основи екології
Напрямки наукових досліджень:
– Аналітична хімія
– Моніторінг навколишнього середовища
arrow

Невинський Олександр Георгієвич

канд. техн. наук
E-mail:
close
Інформація: Посада: доцент кафедри екологічної хімії
Науковий ступінь: канд. техн. наук
Наукове звання: доцент
Освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова, 1976 р.
Спеціальність: Хімік-фізико-хімік та викладач хімії
Тема дисертації: "Розробка теплоізоляційного вермікуліто-силікатного матеріалу підвищеної міщності", 2008 р.
Напрямки курсів, які викладаються:
– Загальна хімія
– Охорона праці
– Охорона праці в галузі
Напрямки наукових досліджень:
– Розробка технологічних схем адсорбційного очищення стічних вод;
– Використання вермикулітосилікатних систем для очищення стічних вод
arrow

Мащенко Валентина Василівна

канд. хім. наук
E-mail:
close
Інформація: Посада: доцент кафедри екологічної хімії
Науковий ступінь: канд. хім. наук
Наукове звання: доцент
Освіта: Одеський державний університет ім. Мечнікова, 1963 р.
Спеціальність: біолог, викладач біології та хімії
Тема дисертації: "Замещенные 2,2,4-триоксиазобензола как аналитические реагенты: взаимодействие с металлами, фотометрическое определение алюминия", 1984 р.
Напрямки курсів, які викладаються:
– Загальна хімія
– Біохімія
– Біохімія спорту
– Основи екології
Напрямки наукових досліджень:
– Аналітична хімія
– Робота з талановитою молоддю
arrow

Рижков Олександр Сергійович

канд. техн. наук
E-mail: oleksandr.ryzhkov@nuos.edu.ua
close
Інформація: Посада: доцент кафедри екологічної хімії
Науковий ступінь: канд. техн. наук
Наукове звання: доцент НУК
– Член-кореспондент Академії наук суднобудування України.
– Керівник навчально-наукового центру міжнарод-ного співробітництва НУК
– Лауреат конкурсу «Кращий молодий науковець-2007, 2010»,
– Лауреат премії Верховної Ради України для найта-лановитіших молодих вчених у галузі фундаменталь-них і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік
Освіта: Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова; (НУК), 2007 р.
Спеціальність: інженер
Тема дисертації:"Двигуни і електростанції",2010 р.
Напрямки курсів, які викладаються:
– Основи екології;
– Охорона праці в галузі;
– Джерела забруднення навколишнього середовища;
– Гідродинаміка потоку в проточній частині обладнання;
– Екологічні системи.
Напрямки наукових досліджень:
– Удосконалення газоочисних пристроїв
arrow

Рижков Ростислав Сергійович


E-mail: rostislav.ryzhkov@nuos.edu.ua
close
Інформація: Посада: асистент кафедри екологічної хімії Освіта: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2012 р. Спеціальність: інженер Науковий ступінь: аспірант Напрямки курсів, які викладаються: – Основи екології Напрямки наукових досліджень: – газоочистка
arrow

Личко Олена Іванівна


E-mail: olena.lychko@nuos.edu.ua
close
Інформація:


Посада: старший викладач кафедри екологічної хімії
Освіта: Ленінградський технологічний інститут ім.Ленсовета, 1980 р.
Спеціальність: інженер-технолог
Напрямки курсів, які викладаються:
– Загальна хімія
– Органічна хімія
– Хімія полімерів
– Охорона праці в галузі
Напрямки наукових досліджень:
– Використання полімерних матеріалів в різних галузях виробництва, а також в екологічних процесах