Водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води

Загальні відомості

Дисципліна “Водопостачання, водовiдвiд, полiпшення якостi води” займає важливе місце у підготовці бакалаврів за спеціальністю “Екологія i охорона навколишнього середовища”. Дисципліна належить до циклу професiйних, та практичних дисциплін і пов’язана з такими дисциплінами як “Методи і засоби очищення повiтря та води вiд забруднень”, ”Нормування антропогенних навантажень на природне середовище”, “Мiське комунальне господарство”, “Техноекологiя”.

Мета і завдання дисципліни
Метою дисципліни є вивчення теоретичних основ очищення води у системах водопостачання та водовідведення, закономірностей впливу діяльності на якість води.
Основним завданням дисципліни є оволодіння студентами сучасними методиками оцінки якості води, розрахунку оборотних систем водопостачання, сучасними методами поліпшення якості води .

Студент повинен знати:
— Фізичні, хімічні та біологічні показники якості води;
— основні джерела та види забруднень водних ресурсів;
— основні методи обробки води у системах господарсько-питного та промислового водопостачання i водовідведення ;
— основні принципи охорони водних ресурсів та нормативні документи iз захисту гідросфери.

Студент повинен вміти:
— визначати основні характеристики систем водопостачання і водовідведення;
— здійснювати аналіз технологічних схем обробки води у системах водопостачання;
— проводити аналіз впливу господарської діяльності на еколого-економiчну ситуацію регіону;
— аналізувати ефективність впровадження систем оборотного водопостачання промислових підприємств.