Дисципліни

Дисципліни, які викладаються колективом кафедри екології

1. Вступ до фаху

2. Методи та засоби очистки повітря та води від забруднень

3. Водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води

4. Основи наукової діяльності

5. Основи екологічної безпеки територій та акваторій

6. Утилізація та рекуперація відходів

7. Основи охорони праці

8. Рекреаційні ресурси та курортологія

9. Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

10. Топографія з основами картографії

11. Основи загальної екології

12. Біологія

13. Управління природоохоронною діяльністю

14. Урбоекологія

15. Радіоекологія

16. Ландшафтна екологія

17. Економіка природокористування

18. Міське комунальне господарство

19. Екологічне право

20. Моделювання та прогнозування стану довкілля

21. Екологія людини

22. Соціальна екологія

23. Геологія з основами геоморфології

24. Метеорологія і кліматологія

25. Загальна гідрологія

26. Моніторинг навколишнього середовища

27. Основи екологічної токсикології

28. Геоаномальні зони та біота

29. Банки екологічної інформації

30. Основи екологічної культури

31. Біогеохімія

32. Техноекологія

33. Охорона морського середовища

34. Джерела забруднень навколишнього середовища

35. Екологізація суднових енергетичних установок

36. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

37. Екологічний менеджмент і аудит

38. Природоохоронні системи та апарати

39. Теорія систем в екології та сучасні методи екологічних досліджень

40. Природоохоронні технології

41. Управління та поводження з відходами

42. Охорона праці в галузі

43. Екологічна стандартизація і сертифікація

44. Нетрадиційні джерела енергії

45. Правова охорона об'єктів

46. Екологічне інспектування

47. Ґрунтознавство

48. Заповідна справа

49. Екологічна експертиза

50. Екологічна паспортизація територій та підприємств

51.Урбоекологія та фітомеліорація

52.Управління техногенною та екологічною безпекою і екологічні ризики