Дозвілля

На базі кафедри створені природні гуртки «Заповідне Побужжя» і «Скарбниця Південного Степу».
Гурток «Заповідне Побужжя» працює на заповідних територіях Миколаївщини. Головний напрям роботи гуртка полягає в організації та проходженні пішохідних, велосипедних та водних маршрутів від найпростіших одноденних до найскладніших. Географія маршрутів охоплює унікальні заповідні об'єкти Миколаївській області - Єланецький Степ, Тілігульський лиман, Гранітно-степове Побужжя та ін У процесі організації екскурсій, походів, літніх екологічних та ландшафтних практик студенти отримують знання про не просторово розташовані унікальні об'єктів, які є репрезентативними для розвитку екотуризму та про популярні центри зеленого туризму, вивчають особливості організації еталонних територій щодо збереження генофонду біосфери.
Робота гуртка «Скарбниця Південного Степу» включає вивчення історії дослідження ґрунтів південного регіону України, аналіз матеріалів досліджень шкіл і питань генезіса. Головний напрям гуртка - встановлення кількісних і якісних змін морфологічних, фізико-хімічних, фізичних, біохімічних і біологічних властивостей ґрунтів і структури ґрунтового покриву під впливом господарської діяльності людини. Основним напрямком досліджень студентів є встановлення стійкості ґрунтів заповідних територій та агроландшафтів до несприятливих екологічних факторів. Проведення оцінки вмісту важких металів і мікроелементів. Вивчається реакція буферних систем ґрунту у кризових ситуаціях. Дослідження передбачають обов'язкові польові і лабораторно-аналітичні роботи, аналіз та систематизацію накопиченого науково-дослідного матеріалу. Вивчається вплив відходів підприємств хімічної промисловості на фізико-хімічний стан і токсичність ґрунтів промислової зони. Географія досліджень охоплює практично всі райони Миколаївської області.

Студенти факультету екологічної та техногенної безпеки щорічно беруть участь у волонтерської діяльності, в озелененні міста, акціях, присвячених захисту
навколишнього середовища. Студентські будні насичені натуралістичними подорожами, цікавими поїздками, походами по заповідним місцям півдня України.

Екологічна акція з благоустрою спортивно-оздоровчого табору "Корабел" 2013 р.група 2271Участь студентів групи 1271 та 4271 у виставці «Освіта та наука»


Участь студентів кафедри екологічної безпеки в акції до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом


Студенти факультету екологічної та техногенної безпеки на зустрічі з головою облради Кругловим М.П.Благодійна акція «Збери дитину до школи»


В НУК ім. адм. Макарова діє студентський парламент, який забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в управлінні університетом, дає можливість для творчої та особистої реалізації, розвиває лідерські навички студентів. Усі студенти НУК мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні та представництві у студентському парламенті.