Коротка історія створення кафедри

За вимогами Національної Ради з питань безпеки життєдіяльності населення України, наказом Міністра освіти України № 182/200 від 20.06.1995 г. «Про викладання дисциплін БЖД та ЦО» було введено викладання дисциплін БЖД та ЦО у всіх вищих навчальних закладах України.

У Миколаївському кораблебудівному інституті дисципліну «Цивільна оборона» студенти почали вивчати в 1970 р., коли при військово-морській кафедрі було організовано курс «Цивільної оборони», перетворений потім у цикл «Цивільної оборони». Значну роботу у створення та становлення дисципліни зробили викладачі Янкович Б.І., Ткаченко А.В., Єрмаков К.Н. Створення макетів, стендів, устаткування аудиторій виконали навчальні майстри Масленніков О.М., Латій В.Н. Надалі розвитку дисципліни та удосконалюванням навчально-матеріальної бази займалися також викладачі Свистунів В.В., Зенталь М.В., Архангельський Г.Л., Хуснутдинов Р.Н., Хлопенко С.К., співробітники Бугаєнко Т.Б., Співак Т.В.

Для розв’язання завдань, поставлених рішенням вченої ради УГМТУ від 3.07.2000 р. та затверджених протоколом № 5 МОНУ від 30.05.2000 р. № 60-02/984 в університеті було створено кафедру «Безпеки життєдіяльності та цивільного захисту». Дане рішення було реалізовано наказом ректора № 173 від 27.08.2000 р. Першим завідувачем кафедри призначено кандидата технічних наук, доцента Михайлюка В.О. Валерій Олександрович працює у ВНЗ з 1979 року. Як науковець, педагог і організатор він є людиною з високими професійною компетенцією та рівнем відповідальності за доручену справу. Користується повагою серед колег за високий професіоналізм, об'єктивність, принциповість та особисті якості. Його активна і послідовна позиція у розвитку науково-методичної бази для ефективного викладання дисциплін напрямку Цивільного захисту у ВНЗ України та Європи знаходить загальне розуміння і підтримку. Всі ці роки він входить до складу науково-методичної комісії з цивільної безпеки науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України і докладає значних зусиль для забезпечення її належної роботи, відповідального ставлення усіх членів до дорученої їм справи, розуміючи загальнодержавну важливість останньої. За його зусиль у Миколаєві в 1997 р. створено "Громадський науково-методичний центр безпеки життєдіяльності та сталого розвитку", який весь час плідно працює. Він є також членом низки громадських організацій, котрі працюють в галузі освіти і науки з безпеки життєдіяльності, а саме: дійсним членом "Міжнародної академії з безпеки життєдіяльності", "Академії безпеки та основ здоров'я", членом "Спілки фахівців БЖД", European Association for Security. За особистого внеску Михайлюка В. О. значно поліпшилися міжнародні контакти в галузі освіти і науки з питань безпеки життєдіяльності людини, зокрема налагоджені тісні відносини з European Association for Security, директором Південно українського бюро якої він є.

За термін існування значний внесок у становлення кафедри, розробку навчальних програм, навчальних посібників, удосконалювання навчально-матеріальної бази зробили професор Михайлюк В.О., викладачі Штейн П.В., Ізотов В.І., Пінин В.Г., Клауцан Г.А., Суковіцин А.М., Мармазинский О.А., Савіна О.Ю., доцент Дубінін В.А., зав. кабінетом Козирецька С.О., зав. лабораторією Бабуріна Н.В., лаборанти Клінчев Д.І., Жолобенко Н.Ю., Раскіна В.Д.

За часи існування на кафедрі розроблено та використовуються у навчальному процесі все необхідне для цього науково-методичне підґрунтя, а саме: робочі програми з дисциплін, що викладаються; опорні конспекти всіх видів занять на паперовому та електронному носіях; методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних, курсових, практичних та лабораторних робіт; наочні посібники (плакати, слайди, тощо), засоби поточного та підсумкового контролю. У 1988 р. доцентом Михайлюком В.О. у співавторстві з доцентами Літваком С.М. та Донієм В.М. було написано і видано один з перших в Україні навчальних посібників з безпеки життєдіяльності, якій мав гриф Міністерства культури України, у 2000 році у співавторстві з доцентом Літваком С.М. - навчальний посібник “Безпека життєдіяльності”, якому було надано гриф Міністерства освіти і науки України. У 2002 році написано одноосібний навчальний посібник “Цивільний захист”, який отримав гриф Міністерства освіти і науки України, у 2008р. у співавторстві з доцентом Халмурадовим Б.Д. - навчальний посібник «Цивільна безпека», який також отримав гриф МОНУ, у 2011 році видано монографію «Культура безпеки людства» авторів Кулалаєвої Н.В., Михайлюка В.О., у 2012 році видано навчальний посібник “Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання ” авторським колективом у складі Кулалаєвої Н.В., Михайлюка В.О., Халмурадова Б.Д., якому також було надано гриф Міністерства освіти і науки України.

Викладачі кафедри активно займаються науковою та науково-методичною роботою. Загальний науковий кафедральний напрям: «Дослідження умов реалізації захисної функції складових культури безпечної життєдіяльності соціуму», за яким працюють професор Михайлюк В.О., ст. викладач Штейн П.В., викладач Ізотов В.І., доцент Дубінін В.А., викладач Мармазинський О.А. Крім того, викладачі працюють над окремими темами: «Зменшення наслідків нафтового забруднення гідросфери шляхом удосконалення відцентрових розподільників» професор Михайлюк В.О., викладач Мармазинський О.А., «Врахування негативного впливу сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля інформаційними методами», доцент Дубінін В.А., «Управління проектами мінімізації впливу від НС різного походження», викладач Савіна О.Ю., «Визначення негативного впливу сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля геоінформаційними методами», викладач Суковіцин А.М.

Результати наукових досліджень систематично обговорюються на науково-методичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня, які проводить кафедра. У 2007 р. кафедрою було проведено І міжнародну науково-методичну конференцію „Безпека життєдіяльності в третьому тисячолітті - нова парадигма”. З 2008 р. кафедрою систематично проводяться всеукраїнські науково-методичні конференції за напрямом „Безпека життєдіяльності людини”.

На кафедрі організовано регулярне підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» Південного регіону України.

Кафедра надає наукову та практичну допомогу міському управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій України, ст. викладач Штейн П.В. виконує обов’язки начальника розрахунково-аналітичної групи управління ЦО м. Миколаєва.

Професор Михайлюк В.О. приймав участь, у роботі комісії МОНУ з розробки галузевих стандартів вищої освіти з питань цивільного захисту, як голова секції цивільного захисту науково-методичної ради Міносвіти і науки України з цивільної безпеки.

Кафедра активно співпрацює з іншими спорідненими кафедрами. В Україні - з Національним авіаційним університетом (НАУ) м. Київ, Київським національним університетом “КПІ”, Одеським Національним університетом ім. Мечнікова, Харківським національним політехнічним університетом, Львівським національним політехнічним університетом (Львівська політехніка) тощо. Підтримуються робочі зв’язки з кафедрами БЖД та ЦО інших ВНЗів України та держав СНД (Росії, Белгородський ГТУ). Укладено міжнародний договір про взаємну між кафедрою БЖД та ЦЗ НУК та кафедрою гуманітарних та соціальних наук Академії збройних сил імені М.Р. Штефаника м. Литовський Мікулаш, Словакія.

Керівництво кафедри постійно відслідковує зміни, що відбуваються в теорії та практиці БЖД та ЦЗ. Заходи щодо їхньої реалізації вносяться в плани наукової та методичної роботи кафедри.

Михайлюк Валерій Олександрович в 1969 році закінчив Севастопольське вище воєнно-морське інженерне училище за спеціальністю суднові спеціальні енергетичні установки. Кандидат технічних наук з 1989 року, професор НУК.

Очолює кафедру безпеки життєдіяльності та цивільного захисту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова з часу її створення у 2000 р. Робить значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, організує та безпосередньо здійснює навчальну та науково-дослідницьку роботу на кафедрі: керує науково-методичними семінарами та аспірантами. Протягом 18 років керує науково-виробничим колективом “АСМА”- провідний науковий співробітник, автор 38 патентів. Має 177 публікацій, з них 102 наукового та 75 навчально-методичного характеру, в тому числі 6-х навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Голова секції цивільного захисту науково-методичної комісії з цивільної безпеки науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України. Вносить вагомий вклад у розвиток освіти з питань цивільної безпеки у вищих навчальних закладах України. Зокрема, приймав активну участь у підготовці Галузевих стандартів вищої освіти, типових навчальних програм з нормативних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та «Цивільний захист» для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів "неповна вища освіта" та "базова вища освіта" всіх спеціальностей.

Михайлюк В. О. є експертом науково - методичної комісії з цивільного захисту Міністерства освіти і науки.

Організатор підготовки та атестування науково-педагогічних працівників – керівник курсів підвищення кваліфікації викладачів дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації України при Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

За його особистого вкладу значно поліпшилися міжнародні контакти в галузі освіти і науки з питань безпеки життєдіяльності людини, зокрема налагоджені тісні контакти з European Association for Security, директором Південноукраїнського бюро цієї організації він є.

Як голова науково методичної Ради вищих навчальних закладів Миколаївської області з БЖД та ЦЗ він активно сприяє пропагуванню питань цивільного захисту регіону.

Штейн Павло Васильович 1949 р. народження, освіта вища. У 1972 р. закінчив Каспійське Вище військово-морське училище імені С.М.Кірова зі спеціальності військовий інженер-штурман. З 1972 р. по 1978 р. проходив військову службу на посадах штурмана та помічника командира рятувального судна підводних човнів. З 1978 р. по 1994 р. працював викладачем та старшим викладачем спеціальних дисциплін військово-морської кафедри Миколаївського кораблебудівного інституту. З 1994 р. працює викладачем та старшим викладачем кафедри «Безпеки життєдіяльності та цивільного захисту» Українського державного морського університету» (з 2004 р. Національний університет кораблебудування імені адмірала С.Й. Макарова).

Науково-педагогічний стаж Штейна П.В. у навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації складає 34 роки. Педагогічний стаж – 40 років

Професійна діяльність Штейна П.В. визначається високім рівнем навчальної, методичної та наукової роботи. Він має 19 публікацій навчально-методичного характеру. Неодноразово брав участь у всеукраїнських науково-методичних конференціях з безпеки життєдіяльності. З 2002 р. виконує обов’язки начальника розрахунково-аналітичної групи управління з надзвичайних ситуацій м. Миколаєва. Науково-дослідницька робота пов’язана з дослідженням умов реалізації захисної функції складових безпечної життєдіяльності соціуму.

Ізотов Валерій Ізмайлович після закінчення вищого воєнно-морського училища ім. Фрунзе в 1969 році проходив службу на кораблях та частинах ВМФ. Потім працював викладачем, старшим викладачем воєнно-морської кафедри МКІ. З 1998 року по теперішній час є викладачем кафедри БЖД та ЦЗ НУК.

Педагогічний стаж Ізотова В.І. складає 37 років.

Професійна діяльність Ізотова В.І. визначається високім рівнем навчальної, методичної та наукової роботи. Неодноразово брав участь у всеукраїнських науково-методичних конференціях з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Автор багатьох методичних розробок для студентів та викладачів за напрямком дисциплін БЖД та ЦЗ.

Займається науково-дослідною роботою за темою: Дослідження умов реалізації захисної функції складових культури безпечної життєдіяльності соціуму

 

 

Дубінін Віктор Андрійович закінчив з відмінністю в 1972 році Оренбурзьке вище зенітне ракетне артилерійське командне училище та був направлений у війська. У 1984 році був зарахований ад’юнктом Академії військової ППО, яку закінчив в 1987 році. В цьому році захистив дисертацію на здобуття вченого степеню кандидата воєнних наук, був направлений на посаду викладача Ленінградського вищого зенітного ракетного училища. З 1990 по 1998 роки працював в сільськогосподарських підприємствах Новоодеського району. З серпня 2001 по жовтень 2004 року працював помічником начальника 1 відділу Миколаївського ОВК. З жовтня 2004 по червень 2010 року працював доцентом кафедри ТППД Миколаївського державного університету. З вересня 2010року – доцент кафедри БЖД та ЦЗ Національного університету кораблебудування. Активно займається науковою роботою, приймає участь у конференціях та семінарах, має низку методичних видань і методичних розробок.

Суковіцин Анатолій Михайлович у 1989 році закінчив Ворошиловградське вище військове авіаційне училище штурманів імені Пролетаріату Донбасу за спеціальністю штурманська тактична авіації, офіцер з вищою воєнно-спеціальною освітою, штурман-інженер.

Науково-педагогічний стаж Суковіцина А.М. у навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації складає 10 років. Загальний педагогічний стаж – 23 роки.

З 2002 р. викладач кафедри безпеки життєдіяльності та цивільного захисту Українського державного морського технічного університету (з 2004 р. Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова)

Суковіцин А.М. здійснює керівництво розділами з цивільного захисту в дипломних проектах та курсовими роботами, проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття, керує науково-дослідницькою роботою студентів, займається підготовкою студентів до Всеукраїнських олімпіад, бере участь у підготовці та проведенні науково-методичних семінарів кафедри та Всеукраїнських і Міжнародної конференцій з безпеки життєдіяльності людини. Є автором 5 методичних вказівок для виконання практичних робіт за дисциплінами, що викладає.

Суковіцин А.М. є пошукачем на науковий ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» за темою: «Визначення параметрів неявних джерел впливу небезпек на навколишнє середовище геоінформаційними методами». За темою дисертаційної роботи зроблені доповіді на Всеукраїнських конференціях та конференціях НУК, опубліковано 5 тез доповідей.

Мармазинський Олег Анатолійович у 1984 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова зі спеціальності «Суднові силові установки».

З 2005 року – викладач кафедри безпеки життєдіяльності та цивільного захисту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Професійна діяльність Мармазинського О. А. визначається високим рівнем навчальної, методичної та наукової роботи. Він має 2 патенти України, 7 публікацій, з яких 4 наукового та 3 навчально-методичного характеру.

Науково-дослідницька робота пов’язана з дослідженням умов реалізації захисної функції складових культури безпечної життєдіяльності соціуму № державної реєстрації теми НДР – 0110U007094. Мармазинський О. А. є відповідальним виконавцем за даною темою.

Мармазинський О. А. здійснює керівництво розділами з цивільного захисту в дипломних проектах та курсовими роботами, проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття, керує науково-дослідницькою роботою студентів, здійснює пропаганду наукових знань серед студентської молоді.

Савіна Оксана Юріївна після закінчення фізико-математичного факультету МДПУ в 2001 та магістратури з фізики в 2002 році, працювала на посаді викладача кафедри БЖД та медичних дисциплін МДУ ім. В. О. Сухомлинського, а з 2005 року по теперішній час - викладачем кафедри БЖД та ЦЗ Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. 2011року вступила до заочної аспірантури НУК за спеціальністю: «Управління проектами та програмами» (керівник д.т.н., професор Чернов С. К.). Оксана Юріївна має низку методичних видань та методичних розробок, приймає участь у конференціях та семінарах. Активно займається спортом.