Коротка історія створення кафедри

За вимогами Національної Ради з питань безпеки життєдіяльності населення України, наказом Міністра освіти України № 182/200 від 20.06.1995 «Про викладання дисциплін БЖД та ЦО» було введено викладання дисциплін БЖД та ЦО у всіх вищих навчальних закладах України.

У Миколаївському кораблебудівному інституті дисципліну «Цивільна оборона» студенти почали вивчати в 1970 р., коли при військово-морській кафедрі було організовано курс «Цивільної оборони», пізніше – цикл «Цивільної оборони». Перші керівники циклу – Архангельський Г. Л., Хуснутдинов Р. Н.

Наказом ректора № 173 від 27.08.2000 р. в університеті було створено кафедру «Безпеки життєдіяльності та цивільної оборони», з 2009 року – кафедра «Безпеки життєдіяльності та цивільного захисту». Перший завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент (пізніше – професор НУК) Михайлюк Валерій Олександрович, який пропрацював в інституті, а потім університеті з 1979 року.

У 2017 році назва кафедри змінюється. Зараз це – кафедра «Техногенної та цивільної безпеки». Разом з перейменуванням, відбулась і зміна керівника кафедри. Михайлюка В. О. змінила на посаді завідуючого кафедри кандидат технічних наук, доцент Маркіна Людмила Миколаївна.

За період існування значний внесок у становлення кафедри, розробку навчальних програм, навчальних посібників, удосконалювання навчально-матеріальної бази зробили професор НУК Михайлюк В. О., викладачі Штейн П. В., Ізотов В. І., Пінин В. Г., Клауцан Г. А., Суковіцин А. М., Мармазинский О. А., Савіна О. Ю., доцент Дубінін В. А., зав. кабінетом Козирецька С. О., зав. лабораторією Бабуріна Н. В., лаборанти Клінчев Д. І., Жолобенко Н. Ю., Раскіна В. Д.

На кафедрі розроблено та використовуються у навчальному процесі все необхідне для цього науково-методичне підґрунтя, а саме: робочі програми з дисциплін, що викладаються; опорні конспекти всіх видів занять на паперовому та електронному носіях; методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних, курсових, практичних та лабораторних робіт; наочні посібники (плакати, стенди, слайди), засоби поточного та підсумкового контролю, навчальні посібники з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Викладачі кафедри активно займаються науковою та науково-методичною роботою. Наукові напрями досліджень на кафедрі: «Розробка новітньої технології переробки органічних відходів методом багатоконтурного піролізу» (Маркіна Л. М.); «Дослідження умов реалізації захисної функції складових культури безпечної життєдіяльності соціуму» (Михайлюк В. О., Штейн П. В., Ізотов В. І., Дубінін В. А., Мармазинський О. А.); «Зменшення наслідків нафтового забруднення гідросфери шляхом удосконалення відцентрових розподільників» (Михайлюк В. О., Мармазинський О. А.); «Врахування негативного впливу сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля інформаційними методами» (Дубінін В. А.), «Удосконалення моделей та механізмів формування стратегічного портфеля проектів наукомістких підприємств» (Савіна О. Ю.); «Визначення негативного впливу сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля геоінформаційними методами» (Суковіцин А. М.).

Результати наукових досліджень обговорюються на науково-методичних конференціях, які регулярно проводить кафедра. У 2007 р. кафедрою було проведено І міжнародну науково-методичну конференцію „Безпека життєдіяльності в третьому тисячолітті – нова парадигма”. З 2008 р. кафедрою систематично 1 раз на два роки проводяться всеукраїнські науково-методичні конференції за напрямом „Безпека життєдіяльності людини”.

На кафедрі щорічно проводяться курси підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» Південного регіону України.
Кафедра надає наукову та практичну допомогу міському управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій України, ст. викладач Штейн П. В. виконує обов’язки начальника розрахунково-аналітичної групи управління ЦЗ м. Миколаєва.

Кафедра активно співпрацює з іншими спорідненими кафедрами. В Україні – з Національним авіаційним університетом (НАУ) м. Київ, Київським національним університетом “КПІ”, Одеським Національним університетом ім. Мечнікова, Харківським національним політехнічним університетом, Львівським національним політехнічним університетом (Львівська політехніка) тощо. Підтримуються робочі зв’язки з кафедрами БЖД та ЦЗ (ЦО) інших ВНЗ України.

Керівництво кафедри постійно відслідковує зміни, що відбуваються в теорії та практиці БЖД та ЦЗ. Заходи щодо їхньої реалізації вносяться в плани наукової та методичної роботи кафедри.