Ландшафтна екологія

Загальні відомості
Дисципліна “Ландшафтна екологія” є однією з основних при підготовці бакалаврів за спеціальністю “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і пов’язана з такими дисциплінами: "Хімія", "Біологія", "Геологія з основами геоморфології", "Метеорологія і кліматологія", "Загальна гідрологія", "Ґрунтознавство", "Топографія з основами картографії", "Основи загальної екології".

Мета дисципліни "Ландшафтна екологія" – ознайомлення з основними теоретичними положеннями ландшафтної екології та методичними основами досліджень і соціально-економічного використання природних систем.

Основним завданням дисципліни є вивчення методик дослідження структури геосистем та засобів управління їх функціонуванням.

Студент повинен знати:
- природні системи та наукові підходи до їх досліджень;
- загальну концепцію та основні властивості геосистем;
- вертикальні структури геосистем;
- ландшафтні територіальні структури геосистем;
- основи факторіальної та динамічної ландшафтної екології;
- функції геосистем;
- стійкість геосистем до антропогенних впливів;
- основи ландшафтно-екологічного прогнозування та оптимізації геосистем.

Студент повинен вміти:
- проводити структуризацію геосистем;
- володіти способами наукового впорядкування геосистем;
- виявляти характер міжгеокомпонентних зв'язків;
- ґрунтувати геотопи та формувати ландшафтні територіальні структури;
- визначати типи геосистем та їх роль у формуванні екологічного стану довкілля;
- розробляти спрощенні моделі антропогенних впливів та реакцій геосистем на них;
- орієнтуватись у питаннях ландшафтно-екологічного прогнозування та оптимізації геосистем.

Студент повинен мати уяву   про  перспективи розвитку оптимізації геосистем з урахуванням ландшафтно-екологічних пріоритетів.