Науково-дослідницька робота кафедри екологічної хімії

Наукова діяльність кафедри

Останні двадцять років  на кафедрі хімії  основним напрямком наукових досліджень  були питання аналітичного контролю об’єктів навколишнього середовища. Над ними працюють  Кельїна С.Ю.,  Цимбал Д.О., Мащенко В.В., Лічко О.І. Найбільша увага приділяється аналізу природних і стічних вод.  Досліджувалися   відомі  арбітражні та прискорені методи визначення ХПК – одного с основних узагальнених показників, вивчались властивості розчинів, що містять флокулянти й розроблялись  методи  визначення їх залишкового вмісту в водах, розроблялись методи визначення залишкового вмісту фосфат-іонів в природних і стічних водах, розроблялись способи очищення вод  методом гальванокоагуляції.
    Роботи проводилась на базі Національного університету кораблебудування та Московського державного обласного університету у 19972003 роках і далі с 2008 року.
Головні  результати  по даній тематиці були викладені у 19 наукових статтях центральних російський та українських видань, а також докладені на багатьох міжнародних та республіканських конференціях.
Цимбал Д.О. у 2013 році підготував  до захисту дисертацію  «Вивчення окисної властивості фотокаталітичних систем з використанням нано-ТіО2. Розробка нового метода визначення ХСК». За цією тематикою  надруковані 5 статей в міжнародних і республіканських журналах.  Співробітники кафедри прийняли участь у 12 республіканських і міжнародних .
З 2004  року на  кафедрі ведуться роботи по розробці нових оздоблювальних вспінених сілікатних матеріалів для суднобудівної промисловості. В 2008 році Невинським О.Г.  в Львівський політехниці була захищена кандидатська дисертація з цієї тематики. Зараз  Олександр Георгієвич продовжує  займатися цими дослідженнями
Кулалаєва Н.В. з 2001 року працює в галузі водоочищення. Захистила у 2010 році в Інституті колоїдної хімії ім. Думанського (м. Київ) кандидатську дисертацію з теми «Розробка модифікованих коалесцентів нафтопродуктів для захисту водойм від забруднення». Має понад 70 публікацій, в тому числі співавтор 2 навчальних посібників з грифом МОНМС України, отримала 10 патентів України, фахових видань - 12.
До кола її наукових інтересів також належать питання формування культури безпеки професійної діяльності у студентів інженерних спеціальностей, у 2011 році була видана монографія «Культура безпеки людства».
     Літвак С.М. ще під час навчання в інституті почав займатись науковою діяльністю. Був науковим керівником і виконавцем 11 науково-дослідних тем, результати яких впроваджені в промисловість, у тому числі: "Дослідження і розробка  установки для очищення нафтозабруднених вод"; "Паспортизація відходів гальванічних виробництв у Миколаївській області; "Розробка і виготовлення  зразка установки для очищення стічних вод ковбасного цеху"; "Розробка принципової технології експериментальних очисних споруджень по знезаражуванню стоків інфекційної лікарні м. Миколаєва";  "Вдосконалення управління навколишнім середовищем шляхом впровадження схеми екологічного менеджменту і аудиту в міську адміністрацію Миколаєва".
Опублікував у співавторстві 15 навчальних посібників по прикладних питаннях екології  і охорони праці, у тому числі: три з грифом Міністерства освіти і науки України: "Безпека життєдіяльності", "Екологічний менеджмент і аудит",  "Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності".
     Рижков Олександр Сергійович веде наукові дослідження в напрямку підвищення екологічної чистоти суден за рахунок очищення випускних газів,
створення газоочисних пристроїв з використанням коефіцієнту гідродинамічної ефективності, розробки принципових схем стендів для досліджень газоочисних пристроїв, моделювання забруднення басейну Чорного моря стічними водами та розливом нафти.
     Рижков Ростислав Сергійович займається науковими дослідженнями в сфері підвищення екологічної безпеки підприємств та пристроїв на основі інтенсифікації очищення стиснених газів енергетичного обладнання та установок. Займається теоретичними та експериментальними дослідженнями в науково дослідницькому інституті НУК "Газоочистка"