Науково-дослідницька робота кафедри

Науково-дослідницька робота кафедри

За часи існування на кафедрі розроблено та використовуються у навчальному процесі все необхідне для цього науково-методичне підгрунтя, а саме: робочі програми з дисциплін, що викладаються; опорні конспекти всіх видів занять на паперовому та електронному носіях; методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних, курсових, практичних та лабораторних робіт; наочні посібники (плакати, слайди, тощо), засоби поточного та підсумкового контролю. У 1988 р. доцентом Михайлюком В.О. у співавторстві з доцентами Літваком С.М. та Донієм В.М. було написано і видано один з перших в Україні навчальних посібників з безпеки життєдіяльності, якій мав гриф Міністерства культури України, у 2000 році у співавторстві з доцентом Літваком С.М. - навчальний посібник “Безпека життєдіяльності”, якому було надано гриф Міністерства освіти і науки України. У 2002 році написано одноосібний навчальний посібник “Цивільний захист”, який отримав гриф Міністерства освіти і науки України, у 2008р. у співавторстві з доцентом Халмурадовим Б.Д. - навчальний посібник «Цивільна безпека», який також отримав гриф МОНУ, у 2011 році видано монографію «Культура безпеки людства» авторів Кулалаєвої Н.В., Михайлюка В.О., у 2012 році видано навчальний посібник “Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання ” авторським колективом у складі Кулалаєвої Н.В., Михайлюка В.О., Халмурадова Б.Д., якому також було надано гриф Міністерства освіти і науки України.

Викладачі кафедри активно займаються науковою та науково-методичною роботою. Загальний науковий кафедральний напрям: «Дослідження умов реалізації захисної функції складових культури безпечної життєдіяльності соціуму», за яким працюють професор Михайлюк В.О., ст. викладач Штейн П.В., викладач Ізотов В.І., доцент Дубінін В.А., викладач Мармазинський О.А. Крім того, викладачі працюють над окремими темами: «Зменшення наслідків нафтового забруднення гідросфери шляхом удосконалення відцентрових розподільників» професор Михайлюк В.О., викладач Мармазинський О.А., «Врахування негативного впливу сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля інформаційними методами», доцент Дубінін В.А., «Управління проектами мінімізації впливу від НС різного походження», викладач Савіна О.Ю., «Визначення негативного впливу сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля геоінформаційними методами», викладач Суковіцин А.М.

Результати наукових досліджень систематично обговорюються на науково-методичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня, які проводить кафедра. У 2007 р. кафедрою було проведено І міжнародну науково-методичну конференцію „Безпека життєдіяльності в третьому тисячолітті - нова парадигма”. З 2008 р. кафедрою систематично проводяться всеукраїнські науково-методичні конференції за напрямом „Безпека життєдіяльності людини”.

На кафедрі організовано регулярне підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» Південного регіону України.

Кафедра надає наукову та практичну допомогу міському управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій України, ст. викладач Штейн П.В. виконує обов’язки начальника розрахунково-аналітичної групи управління ЦО м. Миколаєва.

Професор Михайлюк В.О. приймав участь у роботі комісії МОНУ з розробки галузевих стандартів вищої освіти з питань цивільного захисту, як голова секції цивільного захисту науково-методичної ради Міносвіти і науки України з цивільної безпеки.

Кафедра активно співпрацює з іншими спорідненими кафедрами. В Україні - з Національним авіаційним університетом (НАУ) м. Київ, Київським національним університетом “КПІ”, Одеським Національним університетом ім. Мечнікова, Харківським національним політехнічним університетом, Львівським національним політехнічним університетом (Львівська політехніка) тощо. Підтримуються робочі зв’язки з кафедрами БЖД та ЦО інших ВНЗів України та держав СНД (Росії, Белгородський ГТУ). Укладено міжнародний договір про взаємну між кафедрою БЖД та ЦЗ НУК та кафедрою гуманітарних та соціальних наук Академії збройних сил імені М.Р. Штефаника м. Литовський Мікулаш, Словакія.

Керівництво кафедри постійно відслідковує зміни, що відбуваються в теорії та практиці БЖД та ЦЗ. Заходи щодо їхньої реалізації вносяться в плани наукової та методичної роботи кафедри.