Науково-дослідницька робота кафедри

На кафедрі розроблено та використовуються у навчальному процесі все необхідне для цього науково-методичне підґрунтя, а саме: робочі програми з дисциплін, що викладаються; опорні конспекти всіх видів занять на паперовому та електронному носіях; методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних, курсових, практичних та лабораторних робіт; наочні посібники (плакати, стенди, слайди), засоби поточного та підсумкового контролю, навчальні посібники з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Викладачі кафедри активно займаються науковою та науково-методичною роботою. Наукові напрями досліджень на кафедрі: «Переробка органічних відходів промислового та побутового походження» (Маркіна Л. М.); «Дослідження умов реалізації захисної функції складових культури безпечної життєдіяльності соціуму» (Михайлюк В. О., Штейн П. В., Ізотов В. І., Дубінін В. А., Мармазинський О. А.); «Зменшення наслідків нафтового забруднення гідросфери шляхом удосконалення відцентрових розподільників» (Михайлюк В. О., Мармазинський О. А.); «Врахування негативного впливу сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля інформаційними методами» (Дубінін В. А.), «Удосконалення моделей та механізмів формування стратегічного портфеля проектів наукомістких підприємств» (Савіна О. Ю.); «Визначення негативного впливу сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля геоінформаційними методами» (Суковіцин А. М.).

Результати наукових досліджень обговорюються на науково-методичних конференціях, які регулярно проводить кафедра. У 2007 р. кафедрою було проведено І міжнародну науково-методичну конференцію „Безпека життєдіяльності в третьому тисячолітті – нова парадигма”. З 2008 р. кафедрою систематично 1 раз на два роки проводяться всеукраїнські науково-методичні конференції за напрямом „Безпека життєдіяльності людини”.

На кафедрі щорічно проводяться курси підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» Південного регіону України.

Кафедра надає наукову та практичну допомогу міському управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій України, ст. викладач Штейн П. В. виконує обов’язки начальника розрахунково-аналітичної групи управління ЦЗ м. Миколаєва.

Кафедра активно співпрацює з іншими спорідненими кафедрами. В Україні – з Національним авіаційним університетом (НАУ) м. Київ, Київським національним університетом “КПІ”, Одеським Національним університетом ім. Мечнікова, Харківським національним політехнічним університетом, Львівським національним політехнічним університетом (Львівська політехніка) тощо. Підтримуються робочі зв’язки з кафедрами БЖД та ЦЗ (ЦО) інших ВНЗ України.

Керівництво кафедри постійно відслідковує зміни, що відбуваються в теорії та практиці БЖД та ЦЗ. Заходи щодо їхньої реалізації вносяться в плани наукової та методичної роботи кафедри.