Захист магістерської дипломної роботи

24 жовтня 2013 р на кафедрі екологічної безпеки та охорони праці факультету екологічної та техногенної безпеки відбувся захист магістерської дипломної роботи

студентки групи 5271м Шумілової Олександри Олександрівни на тему «Дослідження досвіду вищих навчальних закладів Великобританії зі зменшення викидів СО2 на прикладі Гліндорського університету».


Склад Державної екзаменаційної комісії:


ЄФІМОВ В. І. – Голова ДЕК, начальник управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації;

РИЖКОВ С. С. – заст. голови ДЕК .д-р техн. наук, проф., зав. каф. екологічної безпеки та охорони праці;

ЛІТВАК С. М. – член ДЕК, канд. техн. наук, доцент, декан факультету екологічної та техногенної безпеки;

ТРОХИМЕНКО Г. Г. – член ДЕК, канд. біол. наук, доцент каф. екологічної безпеки та охорони праці;

МАРКІНА Л. М. – член ДЕК, канд. техн. наук, доцент каф. екологічної безпеки та охорони праці;

ГІРЖЕВА О. Л. – член ДЕК, канд. с-г наук, доцент каф. екологічної безпеки та охорони праці;

МАРИНЕЦЬ О. М. – член ДЕК, канд. техн. наук, доцент каф. екологічної безпеки та охорони праці.


Робота ДЕК проходила в діловій та доброзичливій обстановці. На засіданні були присутні представники підприємств м. Миколаєва, студенти - дипломники, старшокурсники денного та заочного відділень спеціальності «Екологія та охорона навколишнього природного середовища». 

Магістерська дипломна робота була виконана в період навчання Шумілової Олександри в Гліндорському університеті Великобританії, де і була захищена з оцінкою «відмінно». Захист магістерської роботи в Національному університеті кораблебудування на кафедрі екологічної безпеки та охорони праці факультету екологічної та техногенної безпеки відбувався на достатньо високому рівні. Шумілова Олександра доповідала на англійській мові. Тематика дипломного проекту є актуальною. Проект містить спеціальні дослідження процесів та явищ, на основі яких розробляються конкретні засоби, заходи та обладнання. Проект має техніко-економічне обґрунтовування прийнятих рішень. Державна екзаменаційна комісія відзначила, що тематика дипломної роботи відповідає сучасному розвитку у вирішенні екологічних проблем захисту навколишнього середовища Рішенням ДЕК магістерська дипломна робота була виконана та захищена з оцінкою «відмінно», а Шуміловій Олександрі Олександрівні була присвоєна кваліфікація магістра з екології.