Основи екологічної безпеки територій та акваторій

Загальні відомості
Дисципліна “Екологічна безпека” є однією з основних при підготовці бакалаврів за спеціальністю ”Екологія і охорона навколишнього середовища”. Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і пов`язана з такими дисциплінами як “Управління природоохоронною діяльністю”, “Техноекологія”, “Моніторинг природного середовища”.

Мета і завдання дисципліни
Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними аспектами екологічної безпеки територій та акваторій, видами екологічних ситуацій, формами, та методами управління екологічними ситуаціями.
Основним завданням дисципліни є вивчення методик оцінювання рівня екологічної небезпеки та основних напрямів регулювання екологічними ситуаціями.

Студент повинен знати:
— основні поняття та визначення у сфері екологічної безпеки;
— типи стихійних природних явищ, типи екологічних катастроф антропогенного походження та ситуацій підвищеної екологічної небезпеки;
— види екологічних ситуацій та загальну схему формування надзвичайних екологічних ситуацій;
— види екологічної небезпеки та фактори ризику екологічної небезпеки;
— форми, види та методи управління екологічними ситуаціями;
— заходи допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях.

Студент повинен вміти:
— визначати розміри катастроф та оцінювати рівень їх небезпеки;
— визначати динаміку розвитку надзвичайної екологічної ситуації;
— аналізувати і визначати види збитків від екологічних катастроф;
— знати методи ліквідації та нейтралізації екологічних катастроф та надзвичайних ситуацій;
— передбачати можливості виникнення критичних екологічних ситуацій;
— мати уяву про міжнародне співробітництво у галузі екологічної безпеки;
— орієнтуватись у нормативно законодавчій базі з екологічної безпеки.