Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

Загальні відомості
Дисципліна “Основи міжнародної еколого-економічної діяльності” належить до циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми і пов’язана з такими дисциплінами як “Банки екологічної інформації” та “Економіка природокористування ”.

Мета і завдання дисципліни
Метою дисципліни є ознайомлення студентів з структурою міжнародних еколого-економічних відносин.
Основним завданням дисципліни є вивчення принципів міжнародної еколого-економічної політики, проблем та перспектив вступу України у єдиний еколого-економічний простір

Студент повинен знати:
— міжнародні об’єкти охорони навколишнього середовища,
— принципи міжнародного співробітництва у галузі екології,
— шляхи отримання екологічної інформації,
— еколого-економічні принципи світової екологічної політики.

Студент повинен вміти:
— розбиратися у структурі міжнародних організацій системи ООН у галузі охорони навколишнього середовища,
— визначати основні напрями міжнародного співробітництва в екологічній сфері.