Охорона морського середовища

Загальні відомості
Дисципліна "Охорона морського середовища" займає важливе місце у підготовці бакалаврів за спеціальністю ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Дисципліна є професійно-орієнтованою, належить до вибіркової частини освітньо-професійної програми і пов`язана з такими дисциплінами як “Техноекологія”,  “Управління природоохоронною діяльністю”, “Моніторинг навколишнього середовища”.

Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни "Охорона морського середовища" полягає в оволодінні студентами теоретичними й практичними знаннями охорони навколишнього середовища в галузі суднобудування, судноплавства та інших видів морегосподарської діяльності.
Основне завдання дисципліни полягає у вивченні організаційно-правових та технічних засобів охорони морського середовища.

Студент повинен знати:
-  сучасний стан і проблеми розвитку морегосподарського комплексу України;
-  основні правові і технічні норми будівництва й використання морської техніки;
-  галузеві джерела забруднення біосфери;
-  способи і технічні засоби екологізації техногенних об'єктів галузі;
-  основні заходи і технічні засоби захисту водних акваторій;
-  сучасні технології ліквідації наслідків техногенних аварій у галузі.

Студент повинен вміти:
- схематизувати взаємодію суден та інших техногенних об'єктів морегосподарського комплексу з навколишнім середовищем;
-  орієнтуватись у питаннях екологічного нормування усіх видів впливу об'єктів галузі на навколишнє середовище;
-  визначати об'єми накоплення суднових відходів, розраховувати суднові викиди та скиди;
-  оцінювати масштаби забруднень акваторій при аварійних розливах нафти;
-  визначати склад і кількість технічних засобів природоохоронного призначення на об'єктах галузі.

Студент повинен мати уяву про перспективи розвитку охорони морського середовища.