Радіоекологія

Загальні відомості
Дисципліна “Радіоекологія” є однією з основних при підготовці спеціалістів за спеціальністю “Екологія”. Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми і пов’язана з такими дисциплінами як “Екологічна токсикологія”, “Біологія” та “Хімія”.

Мета і завдання дисципліни
Метою дисципліни є вивчення теоретичних основ і методів радіаційного контролю, закономірностей фізичного, хімічного і біологічного впливу іонізуючого випромінювання на екологічну ситуацію.
Завданням дисципліни є визначення рівня радіаційного забруднення навколишнього середовища, а також радіобіологічних ефектів після різних типів опромінення.

Студент повинен знати:
— типи радіаційного випромінювання, їхні загальні характеристики;
— одиниці виміру радіоактивності і доз випромінювання;
— методи захисту навколишнього середовища від радіоактивних забруднень;
— методи і засоби вимірювання радіоактивних забруднень;
— норми радіаційної безпеки;
— методи радіаційної гігієни.

Студент повинен вміти:
— користуватися дозиметричною апаратурою;
— визначати ступінь радіоактивного забруднення довкілля;
— визначати ступінь біологічної небезпеки і основні джерела радіоактивного забруднення;
— користуватися медико-екологічними картами;
— розробляти рекомендації і щодо застосування методів і засобів захисту від радіоактивних забруднень.