Рекреаційні ресурси та курортологія

Загальні відомості
Дисципліна "Рекреаційні ресурси і курортологія" є професійно-орієнтованою і належить до вибіркової частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Вона має суттєве значення для фахової підготовки та пов’язана з такими дисциплінами як “Екологія людини”, “Соціальна екологія”.

Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з рекреаційним потенціалом України та основами курортології в обсягах знань, що є достатніми для практичної діяльності по охороні природних рекреаційних ресурсів.
Основними завданням дисципліни є вивчення окремих видів рекреаційних ресурсів та засобів і методів їх освоєння, збереження та використання.

Студент повинен знати:
— соціально-економічне значення рекреації;
— структуру та окремі види рекреаційних ресурсів;
— рекреаційний потенціал України;
— основи курортології;
— принципи організації санаторно - курортного лікування, активного відпочинку та туризму;
— основні проблеми та тенденції розвитку рекреаційної діяльності.

Студент повинен вміти:
— виявляти рекреаційні можливості природних територій;
— орієнтуватися у питаннях нормативно-законодавчого регулювання та державної політики в рекреаційній сфері;
— оцінювати роль окремих природних факторів та рекреаційних ресурсів;
— розробляти рекомендації щодо освоєння та раціонального використання рекреаційних ресурсів;
— мати уяву про організацію наукового забезпечення рекреаційної діяльності.