Список метод. літер. кафедри екологічної хімії

Список методичних робіт кафедри
за термін 1999-2010 р.
2000
1. Камінська Є. Г. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з хімії. Частина 1 / Є. Г. Камінська, С. Ю. Кельїна. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. – 37 с.
2. Камінська Є. Г. Методичні вказівки для  підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії. Експериментальна частина. Розділ 1 / Є. Г.Камінська , С. Ю. Кельїна, В. В. Мащенко, О. І. Лічко. – Миколаїв: УДМТУ,  2000. – 26 с.
3. Літвак С.М., Михайлюк В.О. Безпека життєдіяльності(з грифом Міністерства) – Миколаїв: ОККО, 2000.-230 с.
2001
4. Кельїна С. Ю. Методичні вказівки для  підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії. Експериментальна частина. Розділ 2 / С. Ю. Кельїна, Є. Г. Камінська, Ж. Ф. Соловйова. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. – 25 с.
5. Камінська Є. Г. Методичні вказівки “Класи неорганічних сполук” / Є. Г. Камінська, С. Ю. Кельїна, В. В. Мащенко.–  Миколаїв:  УДМТУ, 2001. –  31 с.
6. Літвак С.М. Екологія Миколаївської області: стан і проблеми – Миколаїв: «Дизайн і поліграфія», 2001.-20 с.
2002
7. Кельїна С. Ю. Енергетика та напрямок хімічних процесів: Методичні вказівки / С. Ю. Кельїна, Є. Г. Камінська. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 40 с.
8. Кельїна С. Ю. Збірник індивідуальних завдань з хімії / С. Ю. Кельїна, О. І. Лічко, О. Г. Невинський, В. В. Мащенко, Н. В. Кулалаєва, Л. М. Гірля. − Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 123 с.
2003 –2004
9. Кельїна С. Ю. Електрохімія / С. Ю. Кельїна, О. В. Яновська. – Миколаїв: УДМТУ, 2004. – 36 с.
10. Кельїна С. Ю. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з хімії. Частина 2 (Електрохімічні процеси). –  Миколаїв: УДМТУ, 2004. –  68 с.
11.  Кельїна С. Ю. Основи загальної хімії: Навчальний посібник (з грифом Міністерства) / С. Ю. Кельїна, О. Г. Невинський, О. І. Лічко, О. В. Яновська. − Миколаїв: НУК, 2004,  −192 с.
12.  Кельїна С. Ю. “Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії” Частина 3 (Елементи неорганічної хімії. Властивості металів) / С. Ю. Кельїна, О. Г. Невинський, О. І. Лічко. − Миколаїв: УДМТУ, 2004, −55 с.
13.  Кельїна С.Ю.  Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни “Хімія”: Методичні вказівки / С. Ю. Кельїна, Невинський О. Г., Лічко О. І.  . - Миколаїв: ІЗДО НУК, 2004. -  52 с.
14.  Мащенко В. В. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни “Біохімія”: Методичні вказівки. – Миколаїв; ІЗДО НУК, 2004. – 51 с.
15.  Мащенко В. В. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни “Біохімія спорту”: Методичні вказівки. – Миколаїв: ІЗДО НУК, 2004. – 51 с.
16.  Екологічний менеджмент і аудит: Навчальний посібник(з грифом Міністерства) / Рижков С.С., Літвак С.М., Скороходов В.А., Биков І.Ю., Гурець Н.В. – Миколаїв, Можливості Кімерії, 2003.-107 с.
2005
17. Кельїна С. Ю. Методичні рекомендації з дисципліни «Моніторинг навколишнього середовища»  для підготовки до лабораторних робіт з аналітичної хімії. –  Миколаїв: НУК, 2005. –  56 с.
18. Екологічний менеджмент і аудит (видання друге, доповнене): Навчальний посібник(з грифом Міністерства) / Рижков С.С., Літвак С.М., Скороходов В.А., Биков І.Ю., Гурець Н.В. – Київ, Професіонал, 2005.-112 с.
19.
2006 –2007
20. Мащенко В. В. Робоча навчальна програма та конспект лекцій “Біохімія”. Методичні вказівки. – Миколаїв: НУК, 2007. – 52 с.
2008
21. Кельїна С. Ю. Синтез високомолекулярних сполук: Методичний посібник / С. Ю. Кельїна, О. І. Лічко, О. Г. Невинський. −Миколаїв: НУК, 2008. – 120 с.
22. Кельина С. Ю. Методичні вказівки «Классы неорганических соединений» /  С. Ю. Кельина, В. В.  Мащенко, Е. И. Личко – Миколаїв: НУК, 2008. – 32 с.
2009
23. Кельїна С. Ю. Основи фізико-хімії полімерних і композиційних матеріалів: Навчальний посібник (з грифом Міністерства) / С. Ю. Кельїна, О. І. Лічко, О. Г.  Невинський − Миколаїв: НУК, 2009. – 204 с.
24. Шарафанова Л.М. Вивчення хімії за оновленим змістом освіти. 9 клас. Методичні рекомендації / Л. М. Шарафанова, В. В. Мащенко – Миколаїв: МОІППО, 2009. – 148 с.
25. Мащенко В. В. Робоча навчальна програма та конспект лекцій. “Біохімія спорту”. Методичні вказівки. – Миколаїв: НУК, 2009. – 72 с.
26. Екологічний менеджмент і аудит (видання третє, доповнене) (з грифом Міністерства): Навчальний посібник / Рижков С.С., Літвак С.М., Скороходов В.А., Биков І.Ю., Гурець Н.В. – Київ, Професіонал, 2009.-208 с.
2010
27. Мащенко В. В. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу “Біохімія”. Експериментальна частина / В. В. Мащенко, Н. В. Кулалаєва – Миколаїв: НУК, 2011. – 35 с.
2011
28. Мащенко В. В. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу “Біохімія спорту”. Експериментальна частина / В. В. Мащенко, Н. В. Кулалаєва – Миколаїв; НУК, 2011. – 50 с.
29. Кулалаєва Н. В. Культура безпеки людства. Монографія / Н. В. Кулалаєва, В. О. Михайлюк. – Миколаїв: Вид-во ДМ Репрографія – 2011. – 371 с.
2012
30. Кельїна С. Ю. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних та практичних робіт з курсу хімії "Будова речовини" / С. Ю. Кельїна, Н. В. Кулалаєва. – Миколаїв : НУК, 2012. – 51 с.
31. Кулалаєва Н.В. Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання: навчальний посібник (з грифом Міністерства)/ Н. В. Кулалаєва, В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. − Миколаїв: НУК, 2012. –220 с.
32. Екологічні розрахунки в природоохоронній діяльності: Навчальний посібник(з грифом Міністерства) / Рижков С.С., Літвак С.М., Літвак О.А., Гурець Н.В. – Миколаїв, НУК 2012.-192 с.
33. Розрахунок природоохоронних систем та апаратів. Методичні вказівки / Рижков О.С., Благодатний В.В. - Миколаїв, НУК 2012.
2013
34. Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферу в енергетиці, металургії та машинобудуванні. Методичні вказівки / Рижков О.С., Благодатний В.В. Нікольська В.Б. - Миколаїв, Миколаїв, видавництво Торубари О.С., 2013, 48 с.
35. Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферу у хімічній, видобувній та деревообробній промисловості. Методичні вказівки / Рижков О.С., Благодатний В.В. Нікольська В.Б. - Миколаїв, Миколаїв, видавництво Торубари О.С., 2013, 48 с.