Техноекологія

Загальні відомості
Дисципліна “Техноекологія” є однією з основних при підготовці бакалаврів за спеціальністю ”Екологія і охорона навколишнього середовища”. Дисципліна належить до циклу  професійно-орієнтованих дисциплін і пов’язана з такими дисциплінами як “Основи загальної екології", “Екологія людини”,  “Біогеохімія”, “Радіоекологія”,  “Ландшафтна екологія”,  “Екологічна експертиза”,  “Основи екологічної безпеки територій і акваторій”,  “Основи охорони праці”, “Безпека життєдіяльності”,  “Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища”, “Моніторинг навколишнього середовища”, “Управління природоохоронною діяльністю”.

Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни "Техноекологія" – ознайомлення з науковими основами природокористування та принципами охорони навколишнього середовища.
Основне завдання дисципліни – вивчити методологію оцінки впливу техногенної діяльності на навколишнє середовище та сучасні підходи до забезпечення нормативного стану навколишнього середовища й екологічної безпеки.
Студент повинен знати:
сутність і зміст природоохоронної діяльності та принципи екологічного управління господарською діяльністю;
типологію, специфіку, джерела і масштаби техногенних забруднень, екологічні наслідки незамкненності промислово-ресурсних циклів;
систему екологічного нормування;
засоби захисту довкілля від негативного техногенного впливу і методи відновлення і відтворення природних ресурсів і ландшафтів.

Студент повинен вміти:
класифікувати техногенні забруднення за походженням, ступенем небезпечності, тривалості дії, об’ємами;
визначити джерела, причини і наслідки забруднень навколишнього середовища;
орієнтуватись у питаннях екологічного нормування всіх видів техногенних забруднень;
оцінювати вплив техногенних об’єктів на навколишнє середовище;
пропонувати заходи по забезпеченню екологічної безпеки і нормативного стану навколишнього середовища.
Студент повинен мати уяву   про  техноекологічну  проблематику ноосферогенезу та перспективи використання новітніх науково-технічних досягнень для розвитку природоохоронної діяльності.