Урбоекологія

Загальні відомості
Дисципліна “Урбоекологія” є однією з основних при підготовці бакалаврів за спеціальністю ”Екологія і охорона навколишнього середовища”. Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін і пов`язана з такими дисциплінами як “Загальна екологія”, “Екологія людини”, “Техноекологія”, “Соціальна екологія”, “Ландшафтна екологія”, “Моніторинг природного середовища”.

Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з системою міждисциплінарних урбоекологічних знань про життєвий простір заселених людиною територій.
Основним завданням є вивчення методів урбоекологічних досліджень, шляхів розвитку урбанізації та способів і засобів організації урбанізованих територій.

Студент повинен знати:
— рівні, методи та засоби урбоекологічних досліджень;
— фактори, рушійні сили, тенденції, наслідки і перспективи урбанізації;
— територіальну організацію і проблеми розселення населення;
— структуру, функції і властивості урбоекосистем;
— екологічні проблеми міст і населених пунктів;
— структуру і функції внутрішнього середовища житла;
— основні напрямки, методи і засоби екологізації урбасистем.

Студент повинен вміти:
— аналізувати фактори урбанізаційного процесу, виявляти тенденції розвитку та прогнозувати його наслідки;
— розробляти схеми урбоекологічних досліджень;
— визначати внутрішньоструктурні зв'язки і взаємодію в урбоекосистемах;
— виявляти екологічні проблеми конкретних населених пунктів і регіонів;
— орієнтуватись у питаннях екологічної естетики та дизайну
— рекомендувати заходи по підвищенню стійкості урбосистем;
— орієнтуватись у питаннях проектування природнопросторових структур міста.