Урбоекологія та фітомеліорація

Загальні відомості
Дисципліна “Урбоекологія та фітомеліорація” є однією з основних при підготовці спеціалістів за спеціальністю “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Дисципліна належить до циклу природничо-наукових,  професійних та практичних дисциплін і пов’язана з такими дисциплінами як “Природоохоронні технології”, “Управління природоохоронною діяльністю”, “Управління техногенною та екологічною безпекою, екологічний ризик”,  “Екологія людини”, “Ландшафтна екологія”.

Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни – “Урбоекологія та фітомеліорація” полягає в ознайомленні студентів з системою урбоекологічних  заходів поліпшення міського середовища  та його фітомеліорацією.

Основне завдання дисципліни – вивчення урбоекологічних та фітомеліораційних методів та засобів забезпечення стійкого розвитку міст.


Студент повинен знати:
-    загальну концепцію  стійкого урбоекологічного розвитку;
-    містобудівні засоби  екологізації урбанізованого середовища.
-    основні  напрямки та заходи забезпечення сталого розвитку населених пунктів;  
-    науково-прикладні проблеми фітомеліорації.

Студент повинен вміти:
-    виявляти екологічні проблеми конкретних населених пунктів і регіонів;
-    володіти організаційно-правовими питаннями забезпечення екологізації містобудування;
-    орієнтуватись у питаннях екологічної безпеки при здійсненні планування і забудови територій;
-    розробляти та рекомендувати урбоекологічні та фітомеліораційні заходи по підвищенню стійкості урбоекосистем.
Студент повинен мати уяву   про  перспективи розвитку теорії і практики урбоекології та фітомеліораціїї.