Утилізація та рекуперація відходів

Загальні відомості
Дисципліна “Утилiзацiя та рекуперація вiдходiв” займає важливе місце у підготовці бакалаврів за спеціальністю “Екологія i охорона навколишнього середовища.” Дисципліна належить до циклу професійних, та практичних дисциплін і пов’язана з такими дисциплінами як “Методи і засоби очищення повітря та води вiд забруднень”, ”Нормування антропогенних навантажень на природне середовище”, “Міське комунальне господарство”, “Техноекологiя”.

Мета і завдання дисципліни
Метою дисципліни є вивчення теоретичних основ утилізації та рекуперації відходів ,основ конструктивного та технологічного вирішення завдання вторинного використання ресурсів, методів його економічного обґрунтування та засобів організаційного забезпечення.
Основними завданнями дисципліни є оволодіння студентами сучасними методами утилізації та рекуперації відходів, складання технологічних схем систем переробки відходів та їх розрахунку.

Студент повинен знати:
— методи і засоби рекуперації та знешкодження забруднень атмосфери;
— методи кондиціонування , знешкодження та утилізації осадів стічних вод;
— засоби переробки та утилізації твердих відходів;
— основні принципи та засоби створення безвідходних технологічних систем.

Студент повинен вміти:
— розбиратися у фізичних, хімічних та біологічних закономірностях процесів переробки та утилізації газоподібних, рідких та твердих забруднень навколишнього середовища;
— складати технологічні схеми переробки промислових та побутових відходів;
— проводити структурний аналіз безвідходних технологічних систем;
— визначати доцільність переробки або знешкодження промислових відходів.