ІНФОРМАЦІЯ

Факультет екологічної та техногенної безпеки

До складу факультету екологічної та техногенної безпеки входять 3 кафедри:

 • Кафедра екологічної безпеки, зав. кафедрою ректор НУК, д-р техн. наук, професор Рижков С. С.;
 • Кафедра екологічної хімії, зав. кафедрою канд. техн. наук, доцент Літвак С.М.;
 • Кафедра безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, зав. кафедрою канд. техн. наук, професор Михайлюк В.О.
 • В 2013 році планується відкриття нових спеціальностей:

 • Охорона праці;
 • Пожежна безпека;
 • Природно-заповідна справа;
 • Екологічна безпека.

 • Факультет готує бакалаврів за напрямом підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та спеціалістів і магістрів за спеціальністями “Екологія та охорона навколишнього середовища”,“Економіка довкілля та природних ресурсів”. Після закінчення навчання в університеті випускникам присвоюється кваліфікація магістра або спеціаліста з екології.

  Випускник може займати посади:

 • Керівник служби охорони навколишнього середовища на підприємстві;
 • Інженер з техногенно-екологічної безпеки;
 • Державний інспектор з охорони навколишнього середовища;
 • Головний спеціаліст територіальних підрозділів Міністерства екології та природних ресурсів України;
 • Науковий співробітник в галузі охорони навколишнього середовища;
 • Головний спеціаліст в природних заповідниках, національних та регіональних парках;
 • Головний спеціаліст з охорони морського (водного) середовища.
 • Працевлаштування випускників

  Випускники факультету екологічної та техногенної безпеки вже зараз працюють на підприємствах і в організаціях: державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області; державна екологічна інспекція в Миколаївській області; ДП НВКГ “Зоря”-”Машпроект”; ТОВ “Бандурський олійноекстраційний завод”; ТОВ “Миколаївський глиноземний завод”; ТОВ “Сандора”; ДП “Лакталіс”; ПАТ “Баштанський сирзавод”; ПАТ “ЮГцемент”; МКП “Миколаївводоканал”; ПАТ “Миколаївський суднобудівний завод “Океан”; ПАТ “САН ІнБев Україна”; Миколаївський морський торгівельний порт.

  На кожному з представлених підприємств існує екологічний відділ з вільними посадами для майбутніх екологів.

  Випускники факультету екологічної та техногенної безпеки займають керівні посади на найбільш крупних підприємствах Миколаївської області та інших областей України.

  Освітньо-професійна програма підготовки фахівців з екологічної безпеки містить цикли гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових та професійних дисциплін, зокрема “Джерела екологічної небезпеки”, “Ресурсозберігаючі технології”, “Природоохоронні системи та апарати”, “Комп'ютерний моніторинг навколишнього середовища”, “Екологічний менеджмент та аудит”, “Нетрадиційні джерела енергії”, “Радіоекологія”, “Рекреаційні ресурси та курортологія”, “Урбоекологія та фітомеліорація”, “Утилізація та рекуперація відходів”.

  Студенти факультету екологічної та техногенної безпеки під час навчання мають можливість працювати в Науково-дослідному інституті проблем екології та енергозбереження НУК, а також в екологічній студентській асоціації Миколаївської області, в інших організаціях. Кращі випускники можуть навчатися в аспірантурі. Виробнича практика проводиться на промислових підприємствах, в портах та на судах морського флоту.

  Факультет екологічної та техногенної безпеки має сучасну лабораторну базу з новітнім обладнанням, яка включає кращі в місті лабораторії: аналізу забруднення навколишнього середовища; охорони праці та екологічної безпеки; випробувань екотехніки; переробки побутових відходів; піролізних технологій; хімічна науково-дослідна лабораторія.

  Дозвілля студентів

  Студенти факультету екологічної та техногенної безпеки щорічно беруть участь у волонтерської діяльності, в озелененні міста, акціях, присвячених захисту навколишнього середовища. Студентські будні насичені натуралістичними подорожами, цікавими поїздками, походами по заповідним місцям півдня України.

  Екологічна акція з благоустрою спортивно-оздоровчого табору "Корабел" 2013 р.група 2271  Участь студентів групи 1271 та 4271 у виставці «Освіта та наука»


  Участь студентів кафедри екологічної безпеки в акції до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом


  Студенти факультету екологічної та техногенної безпеки на зустрічі з головою облради Кругловим М.П.  Благодійна акція «Збери дитину до школи»
  В НУК ім. адм. Макарова діє студентський парламент, який забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в управлінні університетом, дає можливість для творчої та особистої реалізації, розвиває лідерські навички студентів. Усі студенти НУК мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні та представництві у студентському парламенті.

  Міжнародне співробітництво


  Студенти приймають участь в конкурсах для здобуття стипендій або грантів міжнародних організацій і фондів, таких, як Німецька Служба Академічних Обмінів (DAAD), Фонд Олександра фон Гумбольдта (ФРН), Програма академічних обмінів імені Фулбрайта, Рад з міжнародних досліджень і обмінів IREX (США), Фонд “Освіта для демократії” (Польща), та iнш.

  Студенти мають можливість проходити стажування за кордоном. Прикладом є навчання за магістерською програмою “Відновлювані джерела енергії” у Великобританії в Гліндорському університеті студентки 5 курсу факультету екологічної та техногенної безпеки Олександри Шумілової.

  студентка V курсу факультету екологічної та техногенної безпеки Олександра Шумілова в Гліндорському університеті


  Кваліфікація випускників факультету екологічної та техногенної безпеки відповідає рівню європейської вищої освіти, що підтверджується їх працевлаштуванням за кордоном.


  Прийом на спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища" здійснюється прийом як на місця державного замовлення, так і за контрактною формою навчання.

  Додаткову інформацію про спеціальність Ви можете отримати на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища за адресою: 54009, г. Николаев, пр. Героев Сталинграда, 9, ауд. 633, 636. тел. (0512)70-91-08

  ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:
  м. Миколаїв, пр. Леніна, 3
  Телефон: (0512) 47-97-47;
  www.nuos.edu.ua